Kırklareli Toprak ve Kırklareli Gübre

6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ DÜZENLENDİ

Bakanlığımız Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 03-07 Haziran 2013tarihleri arasında Nevşehir’de Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresidüzenlenmiştir.

Ülkemizde 1978 yılından beri her 5 yılda bir üniversitelerce düzenlenen Bitki Besleme ve Gübre Kongrelerinin 6.sı ilk kez Bakanlığımız Araştırma Enstitüsünce düzenlenmiştir.
Kongrede;gübreler, gübreleme, gübre sektöründe yaşanan problemler ve çözüm önerileri, bitki beslemede yeni yaklaşımlar, toprak ve bitki analizleri ile bu analizlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tebliğler sunacak ve tartışılmıştır.
Kongrede 80 tanesi sözlü, 87 tanesi poster olmak üzere 167 adet bildiri sunulmuştur.
Kongreye,Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum Burak başta olmak üzere, Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Müdürü Okan Yılmaz, Üniversitelerden ve Araştırma Enstitülerinden bilim insanları, kamu ve özel laboratuvarlar, gübre sektörü, STK’larile Bakanlığımız merkez-taşra teşkilatı yetkilileri ve tarım sektörünün temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişinin katılmıştır.
Kongreye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Toprak İlmi Derneği ile Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği, Gübre İthalatçıları ve Dağıtıcıları Dernekleri de destek vermiştir. Kongrenin açılışında Kongrenin düzenlenmesine destek ve katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür plaketleri verilmiştir.
Kongrenin Türk tarımına ve bitki beslemeyle ilgili sorunların çözümüne önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

Diğer Duyurular

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı...

Yeni Web Sitemiz Yayında

Yeni Web Sitemiz Yayında ...

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI...

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri...

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı...

Toprak Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Uluslararası Mükemmellik Yolculuğunda İlerliyor

Toprak Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Uluslararası Mükemmellik Yo...

Copyright © 2020 Ergünler Gübrecilik. Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım ve Yazılım Datenet Bilişim