Kırklareli Toprak ve Kırklareli Gübre

Bakanlığın 2014 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2014 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

 

Bakan Eker, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bakanlığının 2014 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı milletvekillerinin, kendisini aradığını ancak ulaşamadığını belirtmesi üzerine Bakan Eker, bugüne kadar kendisini arayan herkesle görüştüğünü, o an müsait değilse de mutlaka geri aradığını söyledi.

 

Sayıştay'a gönderilen belgelerle ilgili bilgi veren Bakan Eker, Sayıştay'ın istemiş olduğu belgelerin Bakanlıkça 11 Mat 2013 ve 10 Haziran 2013 tarihlerinde gönderildiğini açıkladı.

 

Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere yapılan ödemeler için, Banka ile yapılan protokole ilişkin de bir soruyu yanıtlayan Bakan Eker, banka ile 2005 yılında bir protokol yapıldığını ve protokolün süresinin bitmediğini bildirdi. Bakan Eker, söz konusu protokolün 2013 yılında yeni ihtiyaçlara göre güncellendiğini kaydetti.

 

Bakan Eker, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin de zaman içinde gelişen teknoloji ile sistemin daha aktif kullanıldığını söyledi. Türkiye'deki 30 milyon tarım parselinin tamamını dijital ortama aktardıklarını ve bu parsellerin her birinin ellerinde uydu görüntüleri ve numarası olduğunu anlatan Bakan Eker, "Her bir parselle ilgili topografya bilgileri, iklim verileri, sulu mu, kuru mu? Tüm bu bilgiler var. Şimdi artık çok daha yüksek teknoloji kullanarak bunlar yapılıyor. Sistemle ilgili yeni imkanlar da değerlendiriliyor. Bunlar da ünümüzdeki günlerde uygulamaya girecek" diye konuştu.

 

Haksız yapılan ödemelere ilişkin bir soru üzerine de Bakan Eker, toplam 58 vilayette bu durumun olduğunu bildirdi. Türkiye'nin çiftçiye 60 milyar lira ödeme yaptığını ve bunun içinde 208 milyon lirayla ilgili 58 vilayette çeşitli haksız ödemenin tespit edildiğini anlatan Bakan Eker, tespit edilen bu durumlarla ilgili işlemlerin yapıldığını ifade etti. Bakan Eker, bunların denetiminin doğal olarak zaman aldığına işaret eden Bakan Eker, bunların dünyanın her yerinde karşılaşılabilen şeyler olduğunu ancak oranın iddia edildiği gibi yüksek olmadığını kaydetti.

 

Buğday üretimine ve tarımdaki büyümeye ilişkin yapılan eleştiriler üzerine de Bakan Eker, 2013 yılında, 10 yıl öncesine göre 1,3 milyon hektar daha az alandan buğday elde edildiğini söyledi. Bakan Eker, "Bu, şu demektir. 22 milyon tonu 9,3 milyon hektar alandan değil, 8 milyon hektar alandan alıyoruz. Bu, verimliliğin artması... 19,5 milyon tonu 9,3 milyon hektardan alıyordun, şimdi 22 milyon tonu 8 milyon hektar alandan alıyorsun" diye konuştu.

 

Tarımın büyümesine ilişkin de Bakan Eker, bunun gerek Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarında gerek OECD'nin gerek Dünya Bankası'nın gerekse de Birleşmiş Milletler'in raporlarında görülebildiğini ifade etti. Bakan Eker, "Bakın bunu ben söylemiyorum. Burada itiraf ediyorum. Dünyanın 7. büyük tarımsal gücü olmamızı ben Dünya Bankası'nın raporlarından öğrendim" dedi.

Tarım sektörünün elbette tarım şartlarına da bağlı olduğunu aktaran Bakan Eker, kendilerinin ise buna bağımlılığı giderek azaltacak tedbirler aldığını ifade etti.

 

“Son 10 yılda gıda maddelerinde 37 milyar dolar dış ticaret fazlamız var”

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin soruları da yanıtladı. Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının toplamının 10 yıl içinde 105 milyar dolar, ithalatının ise 104 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Eker, şunları kaydetti: "10 yılda her halükarda tarım ürünlerinin toplam ihracatı, ithalatından fazla. Sadece gıda maddeleri ihracatına baktığımızda son 10 yılda 97 milyar dolar, ithalatı 60 milyar dolar. Türkiye'nin 10 yılda gıda maddelerinde 37 milyar dolar dış ticaret fazlası var. İthalatı tarımda ancak ihracatı sanayide görünen malları çıkardığımızda ise son 10 yılda 61 milyar dolarlık ithalata karşı 125 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır, özü bu.

 

“2012'de 40 bin 343 üreticinin 394 milyon liralık alacağını ertelendi"

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin bir soru üzerine de Bakan Eker, buralardan kredi kullananlara gerekli kolaylığın yapıldığını söyledi. Bakan Eker, Tarım Kredi Kooperatiflerince 2012 yılında 40 bin 343 üreticinin 394 milyon liralık alacağını ertelendiğini bildirdi.

 

"506 bin hektar tarım arazisini kurtardık"

 

Bir milletvekilinin, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ne kadar alan tarım dışına çıktı" sorusu üzerine Bakan Eker, söz konusu kanunu çıkarmakla 506 bin hektar tarım arazisini kurtardıklarını açıkladı. Bakan Eker, önceki mevzuat geçerli olsa ve bu arazilere müracaat edilmiş olsaydı, söz konusu arazilerin tarım dışına çıkabileceğini kaydetti.

 

"Domuz, kasaplık hayvan kapsamına 2000 yılında alındı"

 

Domuzun kasaplık hayvan kapsamına alınmasına ilişkin bir soru üzerine de Bakan Eker, şunları söyledi: "Biz almadık. 2000 yılında, 10 Şubat 2000 tarihinde mevzuata, Et Ürünleri Tebliğine kasaplık olarak girmiş. Doğru mu yanlış mı? Ben size bir şey söyleyeyim, bir ülkede kaçak, kontrolsüz, denetimsiz yapılması yerine bir standart, kontrol getirirsin, dersin ki, 'Bu, şu şartlarda, şu yerde, şu denetim, kontrol altında olur ve bunu da ben denetlerim.' Bakın biz, bu çerçevede muamele ediyoruz. Yoksa biz bunu alıp da meşrulaştırmış değiliz. Daha iyi denetim, daha iyi kontrol edebilmek için de onu tasnif etmeniz, tanımlamanız, sınıflandırmanız lazım. Yoksa nasıl denetleyeceksiniz? Dolayısıyla onun belirli bir standarta oturması lazım, biz de bunu sağladık."

 

"3,5 liraya sucuk üretilmesi mümkün değil"

 

Bakan Mehdi Eker, bir milletvekilinin, "3,5 liraya sucuk satılıyor. Bu sucuk yenir mi?" sorusu üzerine de Bakanlık olarak ürünlerde kırmızı etle beyaz etin karıştırılamayacağı yününde düzenlemeyi çıkardıklarını söyledi. Bunun denetimlerinin yapıldığını ve uygunsuz ürünlerin de teşhir edildiğini anlatan Bakan Eker, "Bize yardımcı olursanız, söylediğiniz yerlerin de denetimini yaparız. Bu fiyatla üretim yapılması mümkün değil" dedi.

 

Rusya'da kapatılan hal nedeniyle üreticilerin ne kadar etkilendiğinin sorulması üzerine de Bakan Eker, "Adli bir vakaya bağlı olarak Rusya tarafından bir hal kapatıldı. Bunun Türkiye'den giden ürünlerin sağlığıyla, güvenliğiyle, kriterleri karşılamamasıyla hiçbir ilgisi yok. Sadece kısa bir süre bir durgunluk yaşandı ama bu çözülüyor" açıklamasını yaptı.

 

"Yıl sonuna kadar 499 personel alımı daha yapacağız"

 

Atanamayan veteriner ve mühendislerin sorulması üzerine de Bakan Eker, şunları kaydetti: "2003-2013 yılları arasında Bakanlığımıza 6 bin 780 veteriner hekim, 8 bin 856 ziraat mühendisi, bin 493 gıda mühendisi, 409 su ürünleri mühendisi, 69 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 4 bin 478 de diğer personel olmak üzere 22 bin 85 yeni personel alımı gerçekleşti. Tarım Bakanlığı'nın en son toplu personel alımı yaptığı yıl 1989'du. 1989'dan 2003'e kadar Tarım Bakanlığı hiç toplu eleman almadı. O tarihte de 250 kişi alındı. Bu süre zarfında 22 bin 85 kişi alındı. Atama bekleyenlerle ilgili bilgi de şu; 6 bin 900 civarında veteriner hekim, 25 bin civarında ziraat mühendisi, 9 bin 489 gıda mühendisi, 4 bin 279 su ürünleri mühendisi ve 504 balıkçılık teknolojisi mühendisi var. Bizim normal programımızda, alım için söz verdiler, sözlerini yerine getirsinler' diye buna dair hiçbir sözümüz olmadı. Programımız oluyor, program dahilinde mesela 2013 yılında 814 personel aldık. Yıl sonuna kadar499 personel alımı daha yapacağız. Dolayısıyla yaklaşık bin 300 kişi... Bize tahsis edilen kadronun tamamı bu. 2014 yılında ise bütçe imkanlarıyla yapılacak, şu an için netleşmiş değil."

 

"Bizim dönemimizde bir karış AOÇ arazisi kimseye verilmedi"

 

Tekel Genel Müdürlüğü'nün Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazisiyle ilgili soru üzerine de Bakan Eker, buranın şu an özelleştirme kapsamında olduğunu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın da burayı TBMM Başkanlığı'na tahsis talebi doğrultusunda imar çalışmalarına tabi tutulduğunu ve bu çalışmaların halen devam ettiğini söyledi. AOÇ arazisinin başkalarına verildiği iddialarına da cevap veren Bakan Eker, "Bizim dönemimizde bir karış AOÇ arazisi kimseye verilmedi. Şu anda 33 bin dönüm arazisi var. Bu arazinin şu an itibarıyla 22 bin dönümü ağaçlandırılmış durumda. Bunun da 18 bin 500 dönümü bu arkadaşınızın bakanlığı döneminde ağaçlandırıldı" dedi.

 

Sigara üretimine ilişkin bir soru üzerine de Bakan Eker, Türkiye'de iç piyasaya sunulan sigaraların tamamının yurt içinde kurulu 7 sigara fabrikasında üretilerek piyasaya arz edildiğini bildirdi.

 

Konuşmaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2014 yılı bütçeleri kabul edildi.  

 

Diğer Duyurular

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı...

Yeni Web Sitemiz Yayında

Yeni Web Sitemiz Yayında ...

6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ DÜZENLENDİ

6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ DÜZENLENDİ...

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI...

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri...

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı...

Copyright © 2020 Ergünler Gübrecilik. Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım ve Yazılım Datenet Bilişim