Kırklareli Toprak ve Kırklareli Gübre

Ulusal bitki Besleme ve Gübre Kongresi Nevşehirde Yapıldı

BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ’NDE MAKALE SUNULDU.

 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Türkiye Toprak İlmi Derneğinin katkıları ve Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneğinin işbirliği ile 03-07 Haziran 2013 tarihlerinde Nevşehir Dedeman Otelde (Kapadokya’da) “6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ” düzenlenmiştir.

Kongrede, 03 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen  “GÜBRE ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, DAĞITIMI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI” konulu panel  Strateji Geliştirme Başkanı  Enver AKSOY  tarafından yönetilmiş ve “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN PLANLAMA BELGELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ,  GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜBRE KULLANIMI İLİŞKİSİNE BAKIŞ” konulu makalenin sunumu yapılmıştır. 

 

Makalede; Dünya’daki gıda güvenliği, sürdürülebilir arazi yönetimi ve gübre kullanımı arasındaki bağlantının önemi vurgulanarak, politika çerçevesini  belirlemek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan planlama belgelerinde, ulusal kalkınma plan ve programları ile özellikle Stratejik Planlar ve Performans Programlarında  yer alan gıda güvenliği, sürdürülebilir arazi yönetimi ve gübre kullanımı politikalarına değinilmiştir.

 

Sunulan makalede; “Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Kitapçığı”nda dahil edilerek, sektörde yer alan paydaşlar için faydalı olabilecek veri kaynağı teşkil etmektedir.   

 

Diğer Duyurular

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı

Tarımda büyüme, toprağı koruyup geliştirmemize bağlı...

Yeni Web Sitemiz Yayında

Yeni Web Sitemiz Yayında ...

6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ DÜZENLENDİ

6. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ DÜZENLENDİ...

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI

D-8 ÜLKELERİ 2. ÖZEL GÜBRE TOPLANTISI...

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri

Mazot Gübre Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri...

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı

Gübre Piyasa Gözetim Denetimi Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı...

Copyright © 2020 Ergünler Gübrecilik. Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım ve Yazılım Datenet Bilişim